Υπηρεσίες

 
Η εταιρεία MIGEN COLLAKU, βασισμένη στην πολυετή πείρα της, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, που σχετίζονται με τον εξοπλισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων, σε ανταγωνιστικές τιμές.

Στις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της η εταιρεία μας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες:

  • Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και εξοπλισμός αντλιών - πρατήριο υγρών καύσιμων
  • Σφραγίσεις - λιτρομετρήσεις αντλιών - διανομείς υγρών καύσιμων
  • Στεγανοποιήσεις φρεατίων - δεξαμενών επιτόπου στο πρατήριο
  • Τοποθετήσεις και έλεγχος VAPOR RECOVERY STAGE II
  • Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρονικών βεργών, επικοινωνίες αντλιών
  • Επισκευές και τοποθετήσεις αντλιών υγρών καύσιμων, ογκομετρητές βυτιοφόρων, ηλεκτρονικών αντλιών, γεμιστήρια βυτιοφόρων, υδραυλικών αναρροφήσεις και αναθυμιάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός
  • Εξοπλισμός βυτίων και κατασκευή γεμιστηρίων
 
 
 
 
Επικοινωνία
 
Εξοπλισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων - MIGEN COLLAKU
 
Ιδιωτική Οδός Ελληνικά Πετρέλαια
570 09 Θεσσαλονίκη, Καλοχώρι
 
Κινητό τηλέφωνο: +306942285270